Ska du bygga, göra om eller riva något?

Då behöver du en kontrollansvarig.

Vad är då detta?

En kontrollansvarig (KA) är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket ställer nya och högre krav på kompentensen. Det ska alltid finnas en eller flera kontrollansvariga i samband med byggande och rivning.

Kontrollansvar i Borås AB

De viktigaste kraven som ställs på en kontrollansvarig är att denne skall ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs, samt att han eller hon har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Läs mer om vad en kontrollansvarig gör